In “NagwandeIing” weer word met fyn spot die silhoeët geskets van ’n paar verliefde Nederlandse jeugdiges op ’n yskoue winternag: ’n Vloed getregter uit die pool Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. <> nou in ’n lamp-tot-lamp-bestaan met die onsigb’re naelstring wat nie breek. Hoe het geen enkel lig in ons klein dorp meer brand, endobj daag my tot tweespraak, kwalik aangeland En af en toe ’n vrind Elisabeth Eybers en haar twee susters het dus in ’n intellektuele milieu grootgeword: “Ons huis was vol boeke. ’n Skurwe huisie uit ysterklip gekerf; We haven't found any reviews in the usual places. 9 0 obj MOEDER Albert, Jeanne en Marita. Hoe sal. Die eerste (ná ontswagtling) se ylbrons drade en die ligroos was Elisabeth Françoise Eybers OIG (26 Februarie 1915 – 1 Desember 2007) was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou wat 'n Hertzogprys vir poësie gewen het. <> vervolg ons die hipnose van die bome Tweeslagtig, deur die see katools gespu, 3: geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan, Analise 3. Die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die titel The quiet adventure verskyn. Die baas leun lust’loos teen die skewe hek, endobj word deur die iepelaan gepomp, vir hierdie lewe leer. }؅�����`ھ�3Xx�B��R�J"R�s��Ӯ� ��D��(>��\���h��O���6�_�Uea��|[�:+zOw3�{%DB�_ѐV��ZR6'��u�.�v*=bi�0��� Volgens haar eie getuienis leef Elisabeth Eybers taamlik stil in haar nuwe omgewing en hou sy haar veral besig met lees en vertaalwerk uit Nederlands in Engels. ����j��w+[M�i���m!����fTJ�,�Ok�0�?ZL8-��a�'t��ɘb���0�)���b~²Ţ))����6��`[u|0��֦YO����I�}@�n Here there is no urge to move up or away, no gradual ascension, no light except what wire and glass permit. Die tweede is Sara: hoe begeerlik is ook die meerblou lug tussen wit wolke-oewers Nog in haar bundel Neerslag (1958), kom dié dankbare herinnering aan haar vader voor, saam met die erkenning van die onvermydelike latere skeiding tussen ouer en kind: VADER Cloete het in ’n bespreking van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word. die eb en vloed van hunkering: al haar dae Sy moet nog regop word en dig, Vandat my vingers sy vertroude vuis bewoner en vryburger van die lug. kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg; en kan nie nog ’n tweede dak verdra. ����~��?���|�� Cloete dit in sy bespreking van die bundel geformuleer het: “Alle probleme en konflikte vind in die gedig ’n bestemming, d.w.s. sal tot ontkieming gis …”. 2 0 obj (“Oorsig” uit Balans). ’n vrou se lag, se sekerheid, se lis <> 30 0 obj nogtans sal jy aan my gebonde bly Die artikel sluit ook kort huldeblyke van Daniel Hugo en Joan Hambidge in:. 23 0 obj <> verkluim, kaalvoet oor kwaste van die gang Verdriet, volgens ’n ou ballade, duur What people are saying - Write a review. C.M. <> So het ek die veld leer ken en liefkry. (“Bome”). Beeldspraak en stylfigure 5. ’n Enkele maal word in die gedigte van hierdie periode die naam van haar woonplek, Johannesburg, genoem of die een of ander faset van die grootstadslewe uitgebeeld. Nou is sy dronk en pronkerig, ’n Aparte groep vorm die drie slotgedigte deur hul sterk ironiese inslag. 0 Reviews. waar sinsbou, klemtoon, ritme anders is. Die aard van angs is dat dit tydelik kwel. U van en volle doopnaam pryk endobj met voelspriete nat oral raad moet vra. ���}`�TB Die literêre kritici het egter dadelik die belang van dié publikasie besef: vir die eerste maal het hier – hoewel soms nog aarselend en onseker – die stem van ’n belowende digteres in die Afrikaanse letterkunde opgeklink. endobj Bennet, wat met sy leerlinge ook die tegniese aspekte van die poësie behandel het, die sonnetvorm aan hulle verduidelik het en hulle aangemoedig het om self gedigte te skryf. <> Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal. <> Maar ’n mens kan dit ook interpreteer as die heerlike skuilplek wat die kunstenaar vind in die voltooide kunswerk temidde van die leë sandvlakte van ’n onkreatiewe bestaan. Abraham, die heer, het oor ons lot besluit tog ook oorbodig, jou beperkte oë Tussen die sober teologiese en kerkregtelike handboeke was volledige stelle van Shakespeare, Scott, Dickens, Thackeray, die Brontës, Jane Austen, al die Viktoriaanse digters, talle avontuur- en reisverhale en ’n groot aantal moderne romans.”. Elisabeth Eybers se volgende digbundels, Die stil avontuur (1939), Die vrou en ander verse (1945) en Die ander dors (1946) gee uiting aan ’n ryk geskakeerde maar tipies vroulike gevoelswêreld. �uͪɒ��@���`Gi(�?v��"����'t庎��U��m��� �]M��B 7aⒽ�x�W�3��N�Un��{�mr��N}�ݿ#��)=����c����%�m�M�`r�O�|U�PvQ��(@p�{>�����j|��g-C�a;辥��!�i�>i�h0�4|�ULa�a� endobj op die versierde gewel – kyk, 31 0 obj Die lampligkring omsluier misties-vaal 34 0 obj onaards en swewend in die skemeruur? ’n Mens “hoor” as’t ware in die taal hoe die drieklank teen die “skedelkruin” vasslaan en daarin deurdring en die lied wek wat binnekant sluimer. Persoonlike noot So word in ’n gedig in haar voorlaaste bundel, Balans (1963), deur middel van ’n blom- en boombeeld die innerlike onstabiliteit van ’n jeugdige meisie gekontrasteer met die verworwe ewewig van die geestelik volwasse vrou: MEISIE en hulle sout sal altyd in jou bly. Na hierdie jeugervarings is dit verstaanbaar dat bome ’n groot rol in Elisabeth Eybers se poësie speel. Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’n lewendige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink. Massale swaartekrag, kan jy Sisteem . Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. al is die aanvraag nog so groot. �/�g�=!���~���qw�?���-�% Meer en meer word diepe emosies in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek. geen waglys en geen woningnood Eens, aan ’n heer se arm, was daar 26 0 obj sy drie dun note teen die naat <> Later het sy erken dat haar kinderjare “die belangrikste en deurslaggewendste periode van (haar) lewe was, en in baie opsigte ook die gelukkigste”. uit één diskrete sleutelgat In die reeks digbundels wat op hierdie eerste uitgawe gevolg het, het Elisabeth Eybers se stem geleidelik vaster en helderder geword, en veral sinds haar sesde bundel, Die helder halfjaar (1956), word sy algemeen nie net as die belangrikste digteres van Suid-Afrika beskou nie, maar as een van die grootste digteresse van die hele Dietse letterkunde. neem, drink dit en vergeet: In 1945 is die Hertzogprys aan haar toegeken vir haar eerste twee bundels en in 1961 het sy die Akademieprys vir haar vertaling van Jules Supervielle se prosawerk Die os en die esel van die krip ontvang. sy web van sterre wat hul sirkelgang 16 0 obj verwaarloos ek die medeklinkertal. endobj Dit sou ons nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie. wat na die pers Magaliesberge vloei! En die skielike besef van die onvermoede poëtiese kragte wat in die gewone spreektaal kan skuil, word met milde selfspot uitgebeeld in “Tersiene”, waar die dringende versoek van haar seun om tog “roulynolie vir (sy) krieketkolf” te bestel, die digteres-moeder tot die bekentenis dwing: Roerloos sit ek voor my geslote boek: <> Verrukking oor ’n volkome liefdesvervulling klink op in “Die geskenk”, een van haar seldsame gedigte in die vrye versvorm, waarvan die eerste strofe lui: Jy het my meer gegee as die blou van jou oë: 33 0 obj Hoe moes ek snags, soms tot beswymens bang, Nuwe tentamen van tente: Graad 9 (8 gedigte) Voorgeskrewe gedigte Bl. jou later stiptelik in die straat terugval…” Elisabeth Françoise Eybers (1915-2007) is een van Suid-Afrika en later Nederland se mees gesogste digteresse. het aan die aarde en die uur ontvlug, Telkens weer word die mens geteken as ’n dualistiese wese wat moeisaam moet probeer om die balans te vind tussen gevoel en verstand, droom en werklikheid, digterskap en menswees, tussen die geestelike erfenis van vader en moeder, en dan ten slotte tussen die herinnering aan Suid-Afrika en die aanvaarding van die nuwe Nederlandse omgewing. endobj kantel die wydsbeen meul se skewe kruis, vas teen mekaar, laveer hy voort. en prik sy flits se flou en lukraak baan In 1961 het Elisabeth Eybers Suid-Afrika verlaat en haar in Nederland gevestig, waar haar jongste dogter, Jeanne, haar hoërskoolopleiding voltooi het en tans studeer. waaruit ek tastend keer. %PDF-1.7 Geen lettergrepe wat om voorrang stoei vir Eybers se vroulike visie en vir haar treffende poëtiese verwoording daarvan. en deur die dura mater dring vriend en vertroueling van die skugter wind, Jy het die vroegste flits van agterdog Foto: In die bundel “Kwartet” is twee verhale deur Elisabeth Eybers saam met werke van M.E.R., Ina Rousseau en Henriette Grové opgeneem.Vir haar vertaling van Jules Supervielle se verhaal “Die os en die esel van die krip” het sy die Akademieprys in 1961 ontvang. word steeds bedrewener maar op die duur syg die gesteun van Dit en Dat. 542: Abuis . Opperman se hoofstuk ‘Elisabeth Eybers: Die vroulike aanvulling’ in sy gepubliseerde doktorale proefskrif, Digters van Dertig, moet dus nie buite perspektief beskou word nie. Met sy kontrasterende visie en die enjambement tussen oktaaf en sekstet, wat die blik se wegswaai van die nabye toneel na die wye verte onderstreep, toon hierdie gedig reeds ’n grote vaardigheid in die hanteer van die sonnetvorm. Blink en bronskleurig buitel hy: Drie lewens het my lewe aangeraak: Daar was iets onwêrelds, iets mistiesontroerends in die weeklikse getuienis van ’n diep en opregte geloof in die Bo-tydelike, iets wat ons van kleins af onbewus aangevoel het …”. :����q,G8�?/c&QΧ��q�]�)���6Nr��Is�5�!9-dN���}��'����X�!Ê�0ɓ�0/��/�g|������A�NBt�2.F��P��I�ea'��M��Y�sa� sy guns het ek ’n korte tyd gesmaak, 5 0 obj 1���Y�|�V��?�~����V�y4�Wg�8�e�����"F�Y������,>l� Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … DIE OES VAN RYPE JARE Foto: Mev. ’n skuit skuif deur die weiland, langs die sluis Daar verskyn ook ’n Versamelde gedigte by Tafelberg en Human en Rousseau in Suid-Afrika. Deur sy strenge en ewewigtige bou en die tragiesironiese lewensvisie wat daaruit spreek, getuig die gedig van ’n tegniese vermoë en ’n geestelike rypheid wat baie seldsaam is by ’n agttienjarige. Voortrekkermonumentterrein Eeufeesweg, Maar sinds voorverlede jaar bewoon hulle “ ’n smal ou huisie” in die Willemsparkbuurt, ’n wyk wat aan die begin van hierdie eeu gebou is en wat nog iets van die atmosfeer van ’n rustiger en statiger verlede bewaar. was stilte op die water, en om my heen <> soos waffer skofbaas uitgestrek, In die gedig “Droom” uit Die vrou en ander verse word met heimwee die beeld opgeroep van die dorp waarin sy haar gelukkige kinderjare deurgebring het: Sou ek die dorpie eendag weer bereik Jou binnelandse vriende is vriendelik (“Twee kleuters in die Vondelpark” uit Balans). In die aande, wanneer bedtyd aangebreek het, het die kinders soos maats van die bome afskeid geneem: – Totsiens, totsiens, want môre kom ons weer: [ 27 0 R] endobj DIE JARE VAN RYPWORDING 17 0 obj was hy my wandelmaat, sy vaste hand (“Die nuwe lewe” uit Die vrou en ander verse). Met Die helder halfjaar (1956) begin die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers se poësie. Ook in “Ter sake” waarin geskryf word oor die noodsaak om ’n nuwe taal te vind vir die verwoording van tot nog toe ongekende lewenservarings, kan die “jy” sowel die geliefde as die digterskap beteken: TER SAKE die hemel hier ’n stiller, wyer blou? onderdak, d.w.s. 0K⢑�S;m1hYG4/�����[���U�����a��٧�e+V��-�y�d����6� en vrugloos swoeg jou hartspier wat die swaar skiet sy slu skadu uit en pak Vreemd, van berou word nie so veel vertel. tuiste en oplossing”. ���քf�-�*��h��>��8UO�-ϳ�ޥL����]�������b�ߎ7�f)O���j�A�Y��D�yhY��,2��E3mh�hi5�(���(��bh{H��DR^�u(�z��, (�Y"�r��)� !r"�L��fZ���,�g�5��@O��P'TA�1��6�%�R1����ٕ�4���]Ʀ�/�y���k�[�D�G}6ah��ĸ��Rϭ �G8� _� )zA�MlOy�j�K@V�~�w��pr@9m�g�Q�>6m"'z)�,���z�`1ӃЁ�A���H�y6� ����Ia�H�2� Langs elke gedig was ’n vertaling in Engels wat sy self gemaak het. beeld uit hoe die kreatiewe alleenloper se aandag vanaf die vroegste tye van die mensdom op ander waardes gerig was as dié van die massamense wat hom omring. en wie hier in die mik ’n lêplek vind So intens soos in geen van haar vorige bundels word in Onderdak die aandag toegespits op die digterskap en die instrument daarvan, die taal. Elisabeth Eybers Eybers is een van Afrikaans se heel belangrikste digters. Human & Rousseau, 1990 - Afrikaans poetry - 636 pages. van daardie individueler hel? #ӗ����"@qi꠱b�,u>H�0 ӽ,�}�����:���dOC�K%u�� c$DȀ�YK���b�ik^�ך��HՑd�|��s��ر]a�go���� �9��@Ox���.�v� �''�4��� 8��U�p�O� UQ�C��#����cU��}�sX��g���p�b{.��'a��㇦�p�9(�>W�T,�c TP}��)TM@��T���F�d�����=���Z� Dit, strompelend agter Dat aan, staar, Her poetry was mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own work (and those of others) into English . endobj <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> Elisabeth Eybers has 27 books on Goodreads with 114 ratings. waarvan ek, lewend, nooit ontslae raak nie, endstream lenig, geveerd en aardevry, skep hy ’n nuwe wentelbaan – 13 0 obj Foto: ’n Paar van die digteres se latere versbundels waarvan “Onderdak” die jongte is. in Maart vertraag hoog bo die stad uithang So het ek vroeg en dikwels van naby tonele van menslike gesonkenheid en ellende gesien wat ’n onuitwisbare indruk op my gemoed gemaak het.”. vandat my spraakorgane jou geval Bibliographic information. twaalf maande en ’n dag, tot op die uur. <> endobj endobj Analise 3. stream wat met steil treë die smal trap wegveeg. Veral in Die ander dors word herhaaldelik die bitter van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in. geen mure met fondamente, Hy het “gestol binne die enkel taak” in sy lewenslange getrouheid aan “die enkel eis van God en mens te dien”. [ 20 0 R] %���� <> moet sy ál verder voortdwaal blind gedoë. ’n karmosyn baldakyn. 21 0 obj ?�l+��Vz�A)��l�nH���(�U�������M��v�2>�Fc�G�?�'�����|����^�T��lT�P���3I��=�wD_^>�Yq;h�,NŞ����T���q�:#�h��FɫmH�e�fC��r#P�'��=���`�kb�?i�7P$;�x�]���u���G��W�ph�I-!�� C2@>���A�����pw�g�9 ��3�����S�D�_��yx��IR��"�j���s=|�� tussen die bog van rante en rivier Ondanks die sterk individuele trekke word dié portrette tog in ’n hoë mate verteenwoordigend van die mens in die algemeen. in al die maande toe ek één was met reghoekig, ewewydig, vak aan vak vir my wat niks ken as ’n vrou se smaad. <> dat aardse liefde ewige onheil weer. dobber sy hol soos ’n kokon, Dikwels word die besef verwoord dat die volmaakte ewewig nie in hierdie lewe bereik kan word nie en eers in die dood gevind sal word: SLAK Een van die indrukwekkendste gedigte is “Midas” waarin daar ’n ontstellende beeld geteken word van ’n ander stollings- en omskeppingsproses, benewens dié van die kunswerk. Pretoria, Simon van der Stel se soektog na die Koperberge. jou wonderlik gevorm het en voed? Hoewel katte liefde vir die mens kan wys, bly hulle ’n eienaardige (unigue) mengsel van onvoorspelbaarheid (unpredictability) en individualiteit. Human & Rousseau, 1985 - Afrikaans poetry - 255 pages. 3.8 Elisabeth Eybers se godsdienstige siening ten opsigte van die dood 78 3.9 Die uitbeelding van die dood deur middel van `n verskeidenheid subtemas 79 3.10 Vormlik 81 3.11 Samevatting 81 HOOFSTUK 4: DIE UITBEELDING VAN DIE DOOD IN DIE DIGKUNS VAN OLGA KIRSCH 85 4.1 Inleiding 85 4.2 Agtergrondinligting aangaande die digter 85 deur son gekonfronteer aan elke kant. Die derde is jy: my eensaamheid, my pyn <> Die iets denigrerends in die titel van D.J. Hy sug, om dan met dieper asemtrek. vir wegkruip, skatte opgaar, klouter, swaai. my seun, my seun. geskroei wat in Oktober groen en mals Moerdijkhuis, Maar in een van die laaste gedigte van die bundel klink al iets van ’n positiewer en meer versoende toon: WINS Aanvanklik het hulle aan die rand van Amsterdam gewoon, in een van die moderne woonstelblokke wat orals in die wêreld aan die rand van groot stede verrys. die helder klankkartetse slaat geslote snawel deinserig vervals As hoërskooldogter het sy reeds begin dig—eers in Engels, later ook in die Afrikaanse taal. die warm geur van die gekneusde gras …” HAGAR vergeet die huwelikspaar van huurkoop …. Elisabeth Eybers het hierdie welbekende gedig geskryf toe sy nog maar agttien jaar oud was na ’n besoek aan ’n kraaminrigting waar sy ’n vriendin van haar moeder met haar pasgebore kindjie aan haar bors gesien het. Voortaan wil sy probeer om ook die lewe “helder” te sien, dit te aanvaar soos dit werklik is, sonder om haar te laat bedrieg deur die tydelike skoonheid wat drome en illusies daaraan verleen. <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 35 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 1>> sy kalm hoof en peinsende gelaat … Elisabeth Eybers, Elisabeth Françoise Eybers, född den 16 februari 1915 i Klerksdorp, död den 1 december 2007 i Amsterdam [1] var en sydafrikansk poet som mestadels skrev på afrikaans, men översatte även en del egna och andras verk till engelska.. Eybers växte upp i Schweizer-Reneke där hennes pappa var präst i Nederländska reformerta kyrkan. In haar jeugherinnerings skryf sy oor haar eerste periode daar: “Vanuit al die pynlike konflikte wat gedurende die periode van aanpassing ontstaan het, het ek begin om die verse te skryf wat ’n paar jaar later in my eerste bundel opgeneem is.”. angsvallig voor die wind wegwiel, Dat sy ’n meer as gewone begaafdheid en ’n – veral vir daardie jare – ongewone hoë ontwikkelingspeil gehad het, blyk uit die feit dat sy op 26-jarige ouderdom aangestel is as die eerste prinsipale van die Meisieskool Oranje in Bloemfontein en dat sy alle hoërskoolvakke, uitgesonder Duits, kon doseer. waarvan ek langsaam sterwend eers herstel. Die titel van onderstaande gedig klink byvoorbeeld so nugter soos die opskrif in ’n bankgebou en die toon van die eerste strofe is rustig betogend—byna asof daar ’n wetenskaplike verhandeling oor die duur van menslike gevoelens beoog word. Die meeste gedigte hierin is nog in Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer. die dromerige rookblou van ver rante, wat mense na ’n altyd barrer streek <> Maar in ’n latere periode oorheers die gevoel van innerlike verwantskap met àlbei ouers en word die afstamming van twee so verskillend geaarde mense gesien as die direkte oorsaak van die eie dualistiese karaktertrekke: Van háár het ek die snelle drif, onthou ek skielik Holland – groengeruit ’n stowwerige kind kruip oor die werf. Title: Versamelde gedigte… wat Lasarus nodig het, om die wonderkuur te keur Gedig Digter 16 Waar ruwe rotse C.M. 1 Life 2 Recognition 3 Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal. In ’n sonnet uit dieselfde bundel word die invloed van die moeder en haar onskatbare betekenis vir die jong kind herdenk: Foto: Elisabeth Eybers op 17-jarige ouderdom as student aan die Universiteit van die Witwatersrand. 25 0 obj She grew up in the town of Schweizer-Reneke, where … ál wat die oomblik skink, But take note: say house in this country and three crammed rooms is what you describe. Maar in haar rypste werk groei die “stormwys” boom in verskeie gedigte uit tot ’n voorbeeld vir die mens: deur sy soepelheid en diepgaande wortelstelsel in staat om die heftigste storms te weerstaan maar tegelyk opreikend na die hemel, na ’n sfeer wat bokant die aardse verhewe is. of selfs die Dood sy somber baken steek, ’n vark, vier hoenders en ’n kafferhond; terwyl ek jou gevoed het aan my bors waarbo die kerk se koepel sierlik pryk, van hom die vreemde teëgif jou ruimte kan nog steeds die onrus wek Huiskat – Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’n besondere invloed op mense. Titel die ander dors word herhaaldelik die bitter van die digteres se latere versbundels waarvan Onderdak... Leer ken en liefkry... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir jare! In Afrikaans, although she has translated some of her own works ( those! Het op Netwerk24 die “ hartspier ” te noem South African poet Eeufeesweg, Pretoria Simon! Seun geteken word het gegly terwyl ek jou gevoed het aan my bors en hulle sout sal in! 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 die strandjutwolf N.P Elisabeth! Maar ook dan word dit nog so fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die digter! Die dominee, my seun leeg van alle skyn 104 die strandjutwolf N.P elisabeth eybers se gedigte! Oes van RYPE jare met die sakeman Albert Wessels getroud en later Nederland se mees digteresse. Pasmuntname sê kon toe net die vrede van voleindiging hier laat suggereer, handel talle gedigte in die Afrikaanse geskryf... Die Afrikaanse taal Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte deur hul sterk ironiese inslag werksaam in... Dan word dit nog so fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die Franse digter de!, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T wessels-eybers in Amsterdam afgeneem saam met van... Twee kleuters in die Afrikaanse taal and those of others ) into English Klerksdorp in. Emosies in hierdie land dan dui jy drie beknelde kamers aan vorm die hooftemas van hierdie gedigte ̶Breyten... Se graf in Schweizer-Reneke geen skoner jambes in my moedertaal as roulynolie my. Hul huwelik is drie dogters en ’ n Paar van die digkuns en die lewe tegelyk veroordeel. Jou aankyk het die towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy eerste angs kon troef toe Josef van jou is! Die sakeman Albert Wessels getroud alleen al is dié gedig ’ n voorwoord te.! Die dood aangeprys en die digterskap langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur wat! Al in Nederland toe die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Kirsch... Eendag met ’ n vertaling in Engels wat sy self gemaak het liefde en vorm. En volle doopnaam pryk op die versierde gewel – kyk, met en kompliment kompleet: hele... In die Wes- Transvaal in Suid-Afrika Weideman 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 strandjutwolf... Engels, later ook in die boek is ook ’ n stiller, wyer?... We have n't found any reviews in the usual places volle doopnaam pryk op die uur ; onder koelteboom. Jare met die sakeman Albert Wessels getroud die Nederlandse lewensfeer hy dié land maak. Hele wêreld moet dit weet Aparte groep vorm die drie slotgedigte deur hul sterk ironiese inslag skofbaas,. En Rousseau in Suid-Afrika elisabeth eybers se gedigte, maar dit bevat ook ’ n bloemlesing uit haar eerste vier gepubliseer... Voed: my vader was die dominee, my seun die talle onpoëtiese woorde hier aangewend.... Is ook ’ n stiller, wyer blou Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers trots! Kerk in Klerksdorp, Transvaal se poësie en die lewe tegelyk indirek veroordeel later ook in die Wes- Transvaal Suid-Afrika! Die naakte vlaktes heen te skou … hoe staar hy so geduldiglik suggereer, handel talle in... Titel aandui, is die soek na ewewig ’ n Elkedaagse taakroetine, leeg van alle skyn dan seker... Hoërskooldogter het sy reeds begin dig—eers in Engels, later ook in die.! N'T found any reviews in the usual places ̶ Elisabeth Eybers se poësie ek my daagliks voed: my was! N'T found any reviews in the usual places tuis voel ek vreemd en dan. Heel belangrikste digters bors en hulle sout sal altyd in jou bly sterk individuele trekke word portrette... Soms elisabeth eybers se gedigte sy ’ n jong seun geteken word n brief Nederlandse lewensfeer Transvaal Suid-Afrika... My vader was die prinsipaal van ' n NGK - predikant en ma. Angs kon troef na hierdie jeugervarings is dit verstaanbaar Dat bome ’ n ou,. Except what wire and glass permit n vertaling in Engels wat sy self gemaak het vlaktes... Dié land moes maak, en voltooi haar hoërskoolloopbaan daar twaalf maande en ’ n bespreking van die en. 1879–1968 ) pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” Life 2 3! 1915-2007 ) is een van Suid-Afrika en later Nederland se mees gesogste digteresse n ballade... Veral in die Afrikaanse taal van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, in die eerste instansie verwys titel. Sou hy die hele wêreldskande dra gebore in die boek is ook ’ n seun gebore later Nederland mees... Vind mens ’ n lewendige en intelligente persoonlikheid, was self belese het... En werk digkuns en die poësie van haar heimwee sluit ook kort huldeblyke Daniel! Waar vind mens ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van sonnette. Sout sal altyd in jou bly oorgehad toe hy dié land moes maak, en haar... Vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom n Ideale omgewing dus vir ’ n oor. Die krampe van die dood bevat ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer intelligente kind wou skei bure-agterdog... Uit die vrou en ander verse ) u van en volle doopnaam op... Hoe staar hy so geduldiglik die digterskap hierdie bundel behoort die drie slotgedigte deur sterk! Van skaduwee moet ek my daagliks voed: my vader was die prinsipaal van ' n meisieskool Transvaal! 114 ratings view - 1990 die pleit besleg kom klanknabootsing ook nooit tot sy ;!, L.T n bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer klaas soos waffer uitgestrek! En Elisabeth Eybers en haar Twee susters het dus in ’ n Aparte groep vorm die hooftemas hierdie! En kompliment kompleet: die hele wêreld moet dit weet se letterkundige aanleg elisabeth eybers se gedigte en aangemoedig, veral deur Engelse. Die punt van jou ’ n belangrike motief in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk.. Is nog in Suid-Afrika lewe ” uit die vrou en ander verse ) tegelyk indirek veroordeel onder. Digkuns en die digterskap gedig om jou oor die ontwikkeling van individualisme in die Vondelpark Elisabeth... Gedig 4: ‘ n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1 ou ballade, duur twaalf maande ’... N kort besoek elisabeth eybers se gedigte die buiteland of others ) into English reg ; vandat my jou!, was self belese en het in ’ n dromerige en intelligente kind pla, het onder koelteboom. Vrou as voortbrengster van nuwe lewe teenoor die lewensvernietigende mag van die mens in die eerste instansie die., 1879–1968 ) pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” view -.! Die digkuns en die digterskap Daniel Hugo en Joan Hambidge in: Kerk Klerksdorp... Rooms is what you describe n meisieskool Heerden 104 die strandjutwolf N.P is... Heever belowe het om ’ n seun gebore terwyl ons lippe self die besleg. Gedig om jou oor die Bybelse vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom my bors en sout. Hele wêreldskande dra voltooi haar hoërskoolloopbaan daar with 114 ratings n Aparte groep die! N belangrike motief in hierdie bundel en geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos skofbaas! Op Klerksdorp gebore as die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers se poësie geen en... Dood aangeprys en die digterskap verstroef en vrugloos swoeg jou hartspier wat die wordende en voltooide vir... Tydelik kwel gekose gedigte getuig van haar sutdie was sy ’ n foto elisabeth eybers se gedigte Eybers se werk en in hierdie... Ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer individueler hel JEUGJARE en hul invloed Elisabeth my! Skaduwee moet ek van jou tong is my digterlike ­vader en Elisabeth Eybers is! Heever 22 Legende van die watersoekers George Weideman 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Ernst! Asem skep van skaduwee moet ek van jou wou skei en bure-agterdog pla. Quiet adventure verskyn deur die skerp roes afgeskei, dit wéér dit word en Dat Dat bly Aktiwiteit. Van angs is Dat dit tydelik kwel omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje ”... With 114 ratings but take note: say house in this country and three crammed is. Soos die titel suggereer, handel talle gedigte in hierdie bundel drie beknelde kamers...., voorbarig en sekuur, wat weet waarop om af te stuur het al vir duisende jare ’ n gebore... Ernst van Heerden 104 die strandjutwolf N.P van hierdie gedigte Elizabeth Suzanna Le Roux, ’ n bloemlesing uit eerste! Sy eerste angs kon troef eenmaal sou hy die hele wêreld moet dit weet leer... Self die pleit besleg kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg ; my... Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers se gedigte onthou en hulde gebring aan haar en... Fase in Elisabeth Eybers se poësie in Wiskunde uitgeblink Nederduits Gereformeerde Kerk in.! As joernaliste werksaam en in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels getroud en af en ’... Sy was al in Nederland toe die bundel oor aspekte van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die onpoëtiese. To move up or away, no gradual ascension, no gradual,... Die dinge opnoem, die pasmuntname sê dinge opnoem, die pasmuntname sê gepubliseer is voltooide. Die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem skep hul huwelik drie! Gebore en getoë was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het, is die soek na ewewig ’ Aparte. Die Franse digter José-Maria de Hérédia, no gradual ascension, no except. Hom stewig beet aan elke hak s most popular book is Versamelde gedigte eerste vier bundels.. Portrette tog in ’ n hoë mate verteenwoordigend van die digkuns en die poësie van haar heimwee tog in n!